БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Д.Д.Д.-1 ООД - Дезинфекция, дезинсекция и дератизация, Служба по трудова медицина, Орган за контрол


ДДД-1 извършва професионални, високо ефективни дезинфекции, дезинсекции и дератизации в областта на туризма, хранително-вкусовата и текстилната промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни сгради, производствени и складови помещения, силози, обществени обекти и милиони домове.

ДДД-1 извършва анализ на риска и контрол на критичните точки на фирми в областта на хранително вкусавата промишленност и обектите с общественно предназначение. Разработва системи HACCP и мониторингови програми за контрол на ККТ /критични контролни точки/ Консултира за прилагането на най-добрите и ефективни препарати за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на обекта.

ДДД-1 е акредитиран орган за контрол. Ние сме Вашия консултант, който ще Ви преведе успешно през бурното море на нормативната уредба, която непрекъснато засилва задълженията и отговорностите на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ДДД-1 извършва услуги по трудова медицина и оценка на риска на работното място. Анализира условията и съдейства на работодателите в превънтивните действия за осигуряване на здравословни и безопасносни условия за труд, според изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

Повече информация: http://bg.ddd-1.com/#/home