БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Eлектронни документи в трудовото досие на работника или служителя - Проект на ПМС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването им


На сайта на МС е публикуван Проект на ПМС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3327

С проекта на Наредба се урежда:

Видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника и служителя и изискванията към тяхното създаване и съхраняване;

Запазва се възможността документите от трудовото досие да се създават и съхраняват на хартия.

В тази връзка за предприятията, които не ползват информационни системи няма да има нови задължения и разходи.

 

Дата на откриване:

23.2.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Социална политика и заетост

Дата на приключване:

23.3.2018 г.

 

 

pms-Nar-128b_KT.docx

Doklad- Naredba_128b_KT.docx

Nar_128b_KT.docx

OV-Nar_128b_KT.docx

336.30г.2018_sent_no_signature.pdf