БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Годишни награди в туризма 2016


Основните категории, за които организации и бизнеса могат да подават апликационни форми са: „Туристическа атракция/обект“, „Туристическо събитие“, „Духът на България“, „Специализиран туризъм“, „Туристическа дестинация“, „Иновации“.

Други категории: Журналистически категории, „Община за 2016 г.“, Специална награда – избор на българите.

Кандидатстването се извършва изцяло он-лайн през платформата: www.tourismawards.bg

Кандидатурите се приемат до 20 ноември, 2016 г.