БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Меморандум за устойчиво развитие на българския туризъм чрез опазване на природното и културно-историческото наследство на Република България


Направено е сравнение на средните температури в Банско от Dalberg с тези в седем курорта в Алпите с подобна на Банско надморска височина, съответно в Австрия, Франция, Италия и Швейцария като са използвани данни за средните месечни температури през последните 30 години от „Weatherbase“.

 В Раздел Нормативна база можете да проследите окончателния доклад и анализ като стойността на средната температура като само 1 курорт, намиращ се на територията на Алпите(Bourg St-Maurice) надвишава средната стойност на температурите измерени през последните 30 години в Банско, а средните стойности на температурите на останалите драстично се различават.

 На 9 февруари (петък) от 16 часа в офиса на WWF България на бул. Цар Борис ІІІ № 19Б ет. 5 ще се проведе работна среща на организациите, подписали Меморандум за устойчиво развитие на българския туризъм чрез опазване на природното и културното-историческото наследство.

 Целта на срещата е да се направи общ преглед на най-актуалните предизвикателства в областта на туризма и опазването на околната среда от началото на годината и представителите от Сектор „Туризъм“ да се опитат да формулират общи позиции по тях като България като държава – членка на ЕС е необходимо да спазва резолюциите и нормативните актове приети от ЕК.

 

Average_temperatures - Table

WWF_Dalberg_Table_1

WWF_Dalberg_Table_2_BG