БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


На 04.09.2017 г. се проведе работна среща на членовете на БРТК с господин Валери Симеонов относно проблемите в Сектор Туризъм


На 04.09.2017 г. в Областна администрация – гр. Бургас се проведе работна среща на членовете на БРТК с господин Валери Симеонов – Заместник Министър-председател по икономическата и демографска политика на Република България. Някои от проблемите, които бяха поставени: сериозен ремонт на пътната инфраструктура и добавяне на две платна между пътната отсечка Летище Бургас и к.к. Слънчев бряг, подобряване пътната инфраструктура между общините, което ще премахне двучасовите задръствания, а от своя страна ще намали вредните емисии, CO2 в областта; създаване на Фонд за привличане на нискотарифни авиокомпании; оказване на съдействие и помощ на малкия и средния бизнес от Сектор „Туризъм“ във връзка с изплащането на задължения от полски, чешки фирми за извършените услуги от наши фирми; създаване на условия за конкуриране на курортите в Турция. Нашите предложения бяха изпратени на вниманието на господин Георги Николчев – съветник.