БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Отпадане на събираната такса от 45 евро на гръцката граница за оператори от туристическия бранш


От 2017 г. гръцката страна на ГКПП с Република България започна да събира за всеки влизащ автобус такса от 45 Евро.

БРТК съвместно с „Евелин Р“ ЕООД – Член на БРТК започнахме активен и обективен работен процес за премахването й.

БРТК изпрати официални писма до МВнР, МВР, Главна Дирекция „Гранична полиция“ и МТИТС, които не знаеха, че при влизането на ГКПП в Гърция от България оператори от туристическия бранш заплащат сумата от 45 Евро.

С конкретни аргументи, един от които е, че в нито една страна на ЕС не се събира подобна сума при преминаването на ГКПП.

Проявеното разбиране и намеса на горните институции и нашата активност от месец ноември, 2017 г. този налог отпадна. Когато работим заедно и обективно, не може да не се получи резултат.

С уважение:

Иван Иванов – Председател на УС на БРТК