БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Приет на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма на 08.02.2018 г.


На 08.02.2018 г. в Народното събрание бе приет на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма.

Госпожа Ася Пеева - Народен представител от ПП ГЕРБ е публикувала следното съобщение относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма:

Днес в Народното събрание бе приет на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма.

С него изключително се намалява административната тежест – отпадат 19 вида документи, които засягат предоставянето на почти всички 35 административни услуги по закона за туризма.

Със законопроекта се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар, създава се възможност за взаимно признаване на защитата на потребителите от страните членки на ЕС в случай на несъстоятелност на търговците. Увеличава се срокът на категоризиране от кметовете на общините – от два на три месеца.

Промени в Закона за туризма се предвиждат и по отношение на ученическите пътувания, като например изискванията към стандартните пътувания изцяло и задължително да се прилагат и към пътуванията с обща цена за децата и учениците. Преди приемане на второ четене предстои обсъждане на отпадане одобрението от началника на съответното РУО на договора, сключван между туроператора и директора на училището или детската градина.

Благодаря на Бургаска регионална туристическата камара и на всички заинтересовани страни за оказаното съдействие, мнение и препоръки и се надявам с промените и допълненията в Закона за туризма да се постигнат повече облекчения, прозрачност и сигурност, както за бизнеса така и за ползвателите на туристически услуги. Което е част и от ангажиментите ми като народен представител от ПП ГЕРБ.