БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за неговото прилагане, както и образци на заявления и декларации, касаещи наемането на чужди граждани за сезонна заетост


В раздел Нормативна база можете да изтеглите: подготвената от Агенция по заетостта презентация за прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за неговото прилагане, както и образци на заявления и декларации, касаещи наемането на чужди граждани за сезонна заетост след проведена среща между ДРСЗ Бургас и БРТК на 05.12.2016.

2 от вариантите на гражданин от трета държава да се разреши достъп до пазара на труда са:

1.      Има трудов договор с местен работодател;

2.      Извършва дейност на свободна практика

2 от случаите, при които Агенцията по заетостта предоставя разрешение за достъп до пазара на труда са:

1.      Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца;

2.      Извършване на дейност на свободна практика.

Спазване на изискването на 10%-тното съотношение на чужденците спрямо назначения български персонал и чужденци с приравнени права в дружеството.

Предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията на българските граждани за съответната категория труд;

 Гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност.