БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Pärnumaa Job Fair 2017


Естонската служба по заетост съвместно с Eures екипа организират трудова борса Pärnumaa Job Fair 2017, която ще се проведе на 23.03.2017 г. в гр. Пярну, Република Естония в Pärnu Concert Hall (www.concert.ee/parnuconcert-hall-introduction) в Pärnu city centre.

В раздел Нормативна база можете да изтеглите формуляра, който да попълни всеки работодател и изпрати на ел. адрес M.Savova@az.government.bg<mailto:M.Savova@az.government.bg> (Милена Савова, EURES съветник, Агенция по заетостта) за участие в събитието Pärnumaa Job Fair 2017.