БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Събитие, което би могло да представлява интерес за Вас и за развитието на българската икономика


Българо-Китайската Камара за Индустриално Развитие (БККИР) и Българска стопанска камара (БСК) имат удоволствието да поканят заинтересовани икономически оператори на работна среща на тема: „Възможности за търговия на български стоки и услуги през електронната платформа и логистична мрежа на Алибаба Груп“. Гост ще бъде г-н Давид Баумгарт, Директор на Алибаба Груп за Германия, Австрия, Швейцария, Турция и Източна Европа, който ще представи възможностите за позициониране и предлагане на български стоки и услуги през електронната платформа и логистична мрежа на Алибаба Груп, както в страните от Централна и Източна Европа, така и в Китай.

Срещата ще се проведе на 12 декември 2016г., от 16:00 часа, БСК, София. Краен срок за регистрация е 9 декември 2016г., петък! 

Алибаба Груп (Alibaba Group) е притежател на най-голямата в света платформа за електронна търговия, предлагаща фундаментално технологична инфраструктура и маркетинг способи, подпомагащи търговците, брандове и бизнеси, които предлагат продукти, услуги и дигитално съдържание, чрез интернет свързаност между потребители и доставчици. Бизнес-моделът е изграден от основна търговска дейност, облачни услуги, дигитални медии и развлечения, иновативни инициативи и други. Алибаба Груп участва още в логистични центрове и местни сектори за услуги чрез инвестиционни филиали. 

Срещата е предназначена основно за фирми от следните индустриални сектори с потенциал за предоставяне на големи количества продукция:

1. Хранително-вкусова и питейна промишленост;

2. Електроника;

3. Козметика и етерични масла;

4. Балнеология и туризъм.