БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Същност, пътна карта за постигане на съответствие с изискванията на Регламента за защита на личните данни


                    На 14.03.2018 г. от 10:00 до 13:00 часа в Културен център „Морско казино“ – Зала „Петя Дубарова“ БРТК съвместно с GDPR Consulting Ltd. – Бургас организират безплатно за членовете на БРТК разяснително-информационно събитие относно нормативните промени в областта на защита на личните данни на тема:

Същност, пътна карта и технически аспекти за постигане на съответствие с изискванията на влизащия в сила от 25.05.2018 г. регламент с пряко действие над националното законодателство

Лектори

1.         Ирина Генова – GDPR Consulting Ltd.

Ирина Генова е юрист и журналист, носител на награди за разследваща журналистика от Съюза на юристите в България и Българската асоциация на регионалните медии.

2. Валентин Русалийски – GDPR Consulting Ltd.

Валентин Русалийски е инженер Телекомуникации, специалист по киберсигурност, бази данни и компютърни мрежи с тридесет годишен опит, програмист на бизнес софтуер с двадесет и пет годишен опит в областта и бизнесконсултант от също толкова време.

Като Председател на УС на БРТК искрено се надявам, че разяснително-информационно събитие относно нормативните промени в областта на защита на личните данни ще бъде от полза за Вас и Вашия бизнес, тъй като въпросът с личните данни по Европейския регламент е много важен и е придружен при неизпълнение със сериозни глоби, но същевременно ще даде огромна подкрепа на малкия и среден бизнес да се конкурира с големия. Радвам се, че по време на събитието ще бъде разгледана и примерна пътна карта с практически стъпки, организационни и административни и  стъпки, както и мерки за привеждане на киберсигурността на личните данни в съответствие с изискванията на регламента, както и необходимостта от готовност по всяко време за демонстриране пред компетентните органи на това съответствие.

Очаквам разбиране и Ваша отговорност при настъпващите промени не само в за всички членове на ЕС, но и за целия свят.

С уважение: Иван Иванов - Председател на УС на БРТК