БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Стартира прием на заявки от работодатели за участие в схеми „Обучения и заетост на младите хора” и „Обучения и заетост” по ОП „РЧР” 2014-2020 г.


От 28.11.2016 г. стартира прием на заявки от работодатели за участие в схеми „Обучения и заетост на младите хора” и „Обучения и заетост” по ОП „РЧР” 2014-2020 г.

Максималният брой безработни лица, които могат да бъдат наемани от един работодател е 10. 

Има допустима вероятност да се включат и чужденци.

Срокът на субсидирана заетост по схема „Обучения и заетост на младите хора” е 6 месеца, а по схема „Обучения и заетост” до 12 месеца. 

Крайният срок за подаване на заявки е 09.12.2016г.

Повече информация може да получите на място в ДБТ - Бургас или на следните телефони и имейли: 

-      за схема „Обучения и заетост за младите хора” – тел: 056/81 39 36 и имейл: dbt213-tg@mbox.contact.bg

-      за схема „Обучения и заетост” – тел: 056/81 39 42 и dbt202-na@mbox.contact.bg

В Раздел Нормативна база можете да намерите повече информация.