БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


UNWTO награди за отлични постижения и иновации в туризма


UNWTO вече приема заявления за 14-та поредна година за награди на UNWTO за отлични постижения и иновации в туризма.

Крайният срок за подаване на заявления е събота, 30 септември 2017 г.

За повече информация, моля посетете:

http://know.unwto.org/14th-unwto-awards-apply

Също така е предвидена наградата: Награда за Етика на Световната организация по туризъм:

http://ethics.unwto.org/event/2018-unwto-ethics-award-call-applications

Повече информация относно Глобалният етичен кодекс за туризма (Global Code of Ethics for Tourism):

http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism