БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Важна информация от Дирекция „Консулски отношение“ на МВнР относно представяне на необходими документи за издаване на виза за граждани от трети страни получили разрешение за работа в Р. България от Агенцията по заетостта


Считано от 00.00 часа на 11.06.2017 г. влизат в сила измененията Регламент /ЕО/ 539/ на Съвета от 15 март 2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, съгласно които украинските граждани, притежатели на биометрични паспорти, се освобождават от изискването да притежават виза при пътуване до ЕС, респективно РБ.

При пътуване до РБ, украинските граждани, които не притежават биометрични паспорти, следва да притежават виза.

По отношение на издаването на безплатни визи, бихме искали да Ви информираме, че категориите лица, които са освободени от изискването за заплащане на такса за виза, са посочени в Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняването на издаването на визи.

При подаване на заявление за виза с цел сезонна заетост до 90 дни, гражданите на трети страни следва да представят в консулските служби застраховка, както и заверена декларация за осъществяване на краткосрочна заетост чрез регистрация, без разрешение за работа.